News

افزایش تنوع محصولات به بیش از 400 قطعه

1

در راستای استراتژی توسعه و تکمیل سبد محصولات، تنوع مجموعه اتصالات الیت پنوماتیک در سال 97 از مرز 400 قطعه فراتر رفت.

با اضافه شدن قطعات جدید، سبد محصولات الیت پنوماتیک به ویژه در حوزه قطعات و اتصالات بادی کامل تر شده و بخش عمده نیاز بازار را پوشش می‌دهد. تمرکز بر حفظ و ارتقاء کیفیت، همزمان با تنوع بخشی و توسعه مستمر محصولات و خدمات، راهبرد اصلی شرکت ژرف صنعت ایرانیان است.